Ysgol Bodfeurig - Dysgu mewn hapusrwydd
ss-1

Llywodraethwyr

Mae aelodau’r Corff Llywodraethol yn gyfrifol, yn ôl y gyfraith, am reolaeth gyffredinol yr ysgol. Maent yn gyfrifol am sicrhau addysg o ansawdd uchel yn yr ysgol trwy gydweithio â’r Pennaeth a’r staff i lunio strategaethau er mwyn sicrhau bod disgyblion yn cyrraedd eu llawn botensial. Diben y corff Llywodraethol yw cynghori, darparu gwybodaeth a chefnogi’r Pennaeth a staff yr ysgol.

Mae’r Llywodraethwyr yn cwrdd o leiaf unwaith y tymor. Cynhelir Cyfarfod Blynyddol Cyffredinol Llywodraethwyr â rhieni ym mis Tachwedd bob blwyddyn.

Os dymunai rhiant drafod mater gyda’r Corff Llywodraethol, dylid gwneud hynny trwy anfon gair yn ysgrifenedig at glerc y Llywodraethwyr.

Y Llywodraethwyr

Cadeirydd Mrs Mary Hayes Cymunedol
Is gadeirydd Catrin Bond Rhieni
Aelodau'r Pwyllgor Gareth Edwards Pennaeth
  Steve Collings Awdurdod
  Ffion Jones Awdurdod
  Richard Fraser Williams Cymunedol
  Trish Bierd Cymunedol
  Susan Owen Athrawon
  Sarah Gratton Rhieni
  Bethan Percy Rhieni
  Wendy Roberts Clerc
  Mrs Anwen Morris Staff Ategol

 

 

Bookmark and Share

Polisi Preifatrwydd

© 2024 Ysgol Bodfeurig ~ Gwefan gan Delwedd