Ysgol Bodfeurig - Dysgu mewn hapusrwydd
ss-1

Llywodraethwyr

Mae aelodau’r Corff Llywodraethol yn gyfrifol, yn ôl y gyfraith, am reolaeth gyffredinol yr ysgol. Maent yn gyfrifol am sicrhau addysg o ansawdd uchel yn yr ysgol trwy gydweithio â’r Pennaeth a’r staff i lunio strategaethau er mwyn sicrhau bod disgyblion yn cyrraedd eu llawn botensial. Diben y corff Llywodraethol yw cynghori, darparu gwybodaeth a chefnogi’r Pennaeth a staff yr ysgol.

Mae’r Llywodraethwyr yn cwrdd o leiaf unwaith y tymor. Cynhelir Cyfarfod Blynyddol Cyffredinol Llywodraethwyr â rhieni ym mis Tachwedd bob blwyddyn.

Os dymunai rhiant drafod mater gyda’r Corff Llywodraethol, dylid gwneud hynny trwy anfon gair yn ysgrifenedig at glerc y Llywodraethwyr.

Y Llywodraethwyr

Cadeirydd Mrs Mary Hayes Aelod cyfoetholedig
Is gadeirydd    
Aelodau'r Pwyllgor Mrs Alison Halliday Pennaeth
  Mrs Gwen Griffith Awdurdod Lleol
  Mrs Karen Duggan Awdurdod Lleol
  Ms Lynne Ashton Cymunedol
  Mrs Anwen Morris Staff Ategol
  Mr Osian Evans Rhieni
  Ms Claire Lynch Rhieni
  Trys Burke Rhieni
  Mrs Lliwen Jones Athrawon

 

 

Bookmark and Share

© 2018 Ysgol Bodfeurig ~ Gwefan gan Delwedd