Ysgol Bodfeurig - Dysgu mewn hapusrwydd
ss-1

Llythyrau

Llythyr Clwb Gofal Cyn-Ysgol - cliciwch yma

Llythyr Codi ymwybyddiaeth i rieni – Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) - cliciwch yma

Keeping Under 5's Safe Online (Saesneg yn unig) - cliciwch yma

Cefnogi Pobl Ifanc ar-lein - cliciwch yma

Deall sut y mae ysgol eich plentyn yn perfformio - cliciwch yma

Sut mae fy mhlentyn yn datblygu yn y Cyfnod Sylfaen? Canllaw i rieni a gofalwyr - cliciwch yma

Sut roedd yr ysgol heddiw? Canllaw ar ysgolion cynradd i rieni a gofalwyr plant 7 i 11 oed - cliciwch yma

 

 

 

 

 

 

Bookmark and Share

Polisi Preifatrwydd

© 2024 Ysgol Bodfeurig ~ Gwefan gan Delwedd