Ysgol Bodfeurig - Dysgu mewn hapusrwydd
ss-1

Llythyrau

Dyddiadau Pwysig 2019 - cliciwch yma

Dyddiadau Pwysig Tymor yr Haf 2018 - cliciwch yma

Llythyr Rhieni O2 - cliciwch yma

Sŵ Gaer - cliciwch yma

Trefniadau Dosbarth Ogwen - cliciwch yma

Keeping Under 5's Safe Online (Saesneg yn unig) - cliciwch yma

Cefnogi Pobl Ifanc ar-lein - cliciwch yma

Cyrsiau Cymraeg - cliciwch yma

Diwrnod Lliwgar - cliciwch yma

Garddio - cliciwch yma

Ynni Ogwen - cliciwch yma

Deall sut y mae ysgol eich plentyn yn perfformio - cliciwch yma

Sut mae fy mhlentyn yn datblygu yn y Cyfnod Sylfaen? Canllaw i rieni a gofalwyr - cliciwch yma

Sut roedd yr ysgol heddiw? Canllaw ar ysgolion cynradd i rieni a gofalwyr plant 7 i 11 oed - cliciwch yma

 

 

 

 

 

 

Bookmark and Share

© 2018 Ysgol Bodfeurig ~ Gwefan gan Delwedd