Ysgol Bodfeurig - Dysgu mewn hapusrwydd
ss-1

Pwy ydi Pwy

Pennaeth Mrs Lliwen Jones
Pennaeth (Un diwrnod yr wythnos) Mrs Caryl Evans
Pennaeth Cynorthwyol Ms Eleri Davies

Staff Dysgu

Miss Susan Owen
Mrs Ceri Foulkes
Saran Roberts (Dros Dro)

Cymhorthyddion Dosbarth

Mrs Iona Phillips
Ms Ffion Evans

Ysgrifenyddes Mrs Ceri Halliday
Athro Teithiol Chwythbrennau Mrs Jane Parry

Staff Ategol  
Mrs Anwen Morris Cogyddes
Mrs Dana Thomas Gofalwraig, Glanhawraig, Clerc Cinio
Mrs Mary Hayes Gorchwylwraig Amser Cinio
Rhian Roberts Gorchwylwraig Amser Cinio
Rhian Roberts Clwb Brecwast
   
Nyrs Ysgol Ms Jackie Griffiths
Meddygfa Yr Hen Orsaf
Bethesda
Gwynedd
(01248) 603113

 

Bookmark and Share

Polisi Preifatrwydd

© 2023 Ysgol Bodfeurig ~ Gwefan gan Delwedd