Ysgol Bodfeurig - Dysgu mewn hapusrwydd
ss-1

Pwy ydi Pwy

Pennaeth Mrs Lliwen Jones - Pennaeth Mewn Gofal
Pennaeth Cynorthwyol Mrs Lliwen Jones
Staff Dysgu Miss Susan Owen
Mrs Ceri Foulkes
Miss Angharad Price
Cymhorthyddion Dosbarth Mrs Annette Williams
Ms Kate Smith
Ysgrifenyddes Mrs Ceri Halliday
Athro Teithiol Chwythbrennau Mrs Jane Parry
Staff Ategol  
Mrs Anwen Morris Cogyddes, Clerc Cinio
Mrs Dana Thomas Glanhawraig
Mrs Wendy Edwards Glanhawraig
Mrs Mary Hayes Gorchwylwraig Amser Cinio
Mrs Wendy Edwards
Mrs Dana Thomas
Clwb Brecwast
   
Nyrs Ysgol Ms Jackie Griffiths
Meddygfa Yr Hen Orsaf
Bethesda
Gwynedd
(01248) 603113

 

Bookmark and Share

© 2018 Ysgol Bodfeurig ~ Gwefan gan Delwedd