Ysgol Bodfeurig - Dysgu mewn hapusrwydd
ss-1

Pwy ydi Pwy

Pennaeth Mrs Lliwen Jones
Pennaeth Cynorthwyol Ms Eleri Davies
Staff Dysgu Miss Susan Owen
Mrs Ceri Foulkes
Cymhorthyddion Dosbarth

Mrs Iona Phillips
Ms Michelle Roberts
Ms Emily Roberts
Ms Sarah Jones

Ysgrifenyddes Mrs Ceri Halliday
Athro Teithiol Chwythbrennau Mrs Jane Parry
Staff Ategol  
Mrs Anwen Morris Cogyddes
Mrs Dana Thomas Gofalwraig, Glanhawraig, Clerc Cinio
Mrs Mary Hayes Gorchwylwraig Amser Cinio
Rhian Roberts Gorchwylwraig Amser Cinio
Rhian Roberts Clwb Brecwast
   
Nyrs Ysgol Ms Jackie Griffiths
Meddygfa Yr Hen Orsaf
Bethesda
Gwynedd
(01248) 603113

 

Bookmark and Share

Polisi Preifatrwydd

© 2021 Ysgol Bodfeurig ~ Gwefan gan Delwedd