Ysgol Bodfeurig - Dysgu mewn hapusrwydd
ss-1

Ysgol Feithrin

Croeso i Cylch Meithrin Mynydd Llandegai

Mae pwyllgor rheoli yn rhedeg yr cylch, sydd wedi ei sefydlu o rieni ac aelodau’r gymuned leol. Rydym yn Fudiad Elusennol, ein rhif elusen yw 1882447.

Mae’r Cylch wedi ei gofrestru ac yn trefnu eiyswiriant drwy’r Mudiad Meithrin ac yn yn derbyn plant 2 – 4 oed.

Arweinydd y Cylch yw Catrin Bond. Mae copiau o bolisiau y cylch ar gael ar y wefan hyn. Am fwy o fanylion neu am unrhyw ymholiadau cysylltwch gyda’r Cylch

Ffon: 07762723730
ebost: cylchmynyddllandegai@hotmail.com

 

Cylch Policy Review Cycle - cliciwch yma

Polisi Derbyn - cliciwch yma

Polisi Ymdrin ag Anifeiliaid- cliciwch yma

Polisi Asthma - cliciwch yma

Polisi Amddiffyn Plant - cliciwch yma

Polisi Delweddau Digidol - cliciwch yma

Camddefnydd Alcohol a Chyffuriau - cliciwch yma

Polisi Cydraddoldeb ac Amrywiaeth - cliciwch yma

Polisi E-Ddiogelwch - cliciwch yma

Polisi Cyfrinachedd Diogelu Data - cliciwch yma

Polisi Iechyd Diolgelwch a Lles - cliciwch yma

Polisi Bwytan Iach Cadwn Heini - cliciwch yma

Polisi Salwch, Anafiadau a Damweiniau - cliciwch yma

Polisi Gadael a Chasglu Plant - cliciwch yma

Polisi Gweithio Ar Pen Eich Hun - cliciwch yma

Polisi Cadw Plant Rhag Crwydro - cliciwch yma

Polisi Meddyginiaeth- cliciwch yma

Polisi Newid Clwt- cliciwch yma

Polisi Ymddygiad Cadarnhaol - cliciwch yma

Polisi Di-fwg - cliciwch yma

Polisi Staffio - cliciwch yma

Polisi Amddiffyn Rhag Yr Haul - cliciwch yma

Polisi Cludo a Throsglwyddo Plant - cliciwch yma

Polisi Yr Iaith Gymraeg - cliciwch yma

Polisi Chwythu'r Chwiban - cliciwch yma

 

 

 

 

 

Bookmark and Share

Polisi Preifatrwydd

© 2024 Ysgol Bodfeurig ~ Gwefan gan Delwedd