Ysgol Bodfeurig - Dysgu mewn hapusrwydd
ss-1

Siarter Iaith Gwynedd

Mae Ysgol Bodfeurig wedi ymrwymo i nodau ac amcanion Siarter Iaith Ysgolion Gwynedd ac wedi ei dilysu yn ysgol Aur.

Gweledigaeth yr ysgol yw ‘Siarad Cymraeg pob dydd ym mhob man’.

Ein gweledigaeth yw fod pob plentyn yn cael cyfleoedd i ddatblygu’n ddinasyddion dwyieithog hyderus sy’n ymfalchio yn eu diwylliant Cymreig ac yn eu Cymreictod.

tystysgrif

Derbyn y Wobr Aur Siarter Iaith Gymraeg

tystysgrif


cymru fm

Cymru FM

Mae'r ysgol wedi lawnsio Radio Bodfeurig sef cyfle i blant creu eitemau radio a'u golygu i'w ffrydio ar wefan radio 24/7 ar lein www.cymru.fm

'Mae dosbarth Tryfan 3/4 bellach wedi darlledu sioe i'r byd ac trwy'r flwyddyn mi fydd pawb yn CA2 yn cael cyfle i gynllunio, recordio, golygu a mwynhau gwrando ar sioeau radio amrywiol llawn hwyl, gwybodaeth a cherddoriaeth o bob math. Gallwch glywed mwy o'r sioeau ar www.cymru.fm


poster

Cyrsiau Cymraeg

Mae dewis eang o gyrsiau ar bob lefel ar gael ledled yr ardal

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 

 

 

 

 

 

Bookmark and Share

Polisi Preifatrwydd

© 2024 Ysgol Bodfeurig ~ Gwefan gan Delwedd