Ysgol Bodfeurig - Dysgu mewn hapusrwydd
ss-1

Cysylltu

Rhif ffôn: 01248 600760

Rhif ffacs: 01248 600760

e-bost: lliwen.jones@bodfeurig.ysgoliongwynedd.cymru

 

Pennaeth: Mrs Lliwen Jones

Pennaeth Cynorthwyol: Miss Eleri Davies

Ysgrifenyddes: Mrs Ceri Halliday

Gofalwraig: Mrs Dana Thomas

 

 

 

Bookmark and Share

Polisi Preifatrwydd

© 2023 Ysgol Bodfeurig ~ Gwefan gan Delwedd