Ysgol Bodfeurig - Dysgu mewn hapusrwydd
ss-1

Cysylltu

Rhif ffôn: 01248 600760

Rhif ffacs: 01248 600760

e-bost: LliwenHafJones@gwynedd.llyw.cymru

 

Pennaeth: Mrs Lliwen Jones - Pennaeth Mewn Gofal

Pennaeth Cynorthwyol: Mrs Lliwen Jones

Ysgrifenyddes:

Gofalwraig: Mrs Wendy Edwards

 

 

 

Bookmark and Share

Polisi Preifatrwydd

© 2019 Ysgol Bodfeurig ~ Gwefan gan Delwedd