Ysgol Bodfeurig - Dysgu mewn hapusrwydd
ss-1

Ysgol Iach

Mae’r ysgol wedi profi llwyddiant eto eleni trwy gynllun Ysgolion Iach. Mae’r cynllun cenedlaethol yn edrych ar nifer o agweddau o fywyd ysgol. Eleni roeddem yn edrych yn benodol ar yr amgylchedd ac ar ddiogelwch. Yn dilyn asesiad fe lwyddodd yr ysgol i enill Cam 5 yn y cynllun! Y gamp nesaf fydd Cam 6 – sef gwobr ansawdd Cenedlaethol.

Bwydlen Cinio Ysgol, 2022 - cliciwch yma

 

 

 

 

 

Bookmark and Share

Polisi Preifatrwydd

© 2024 Ysgol Bodfeurig ~ Gwefan gan Delwedd