Ysgol Bodfeurig - Dysgu mewn hapusrwydd
ss-1

Tymhorau

Gwyliau Ysgol 2017 - 2018

TYMOR:

Hydref 2017 1 Medi 2017 - 22 Rhagfyr 2017
Gwanwyn 2018 8 Ionawr 2018 - 23 Mawrth 2018
Hâf 2018 9 Ebrill 2018 - 20 Gorffennaf 2018

Bydd disgyblion yn dychwelyd i’r ysgol ddydd Llun, 4 Medi, 2017.

GWYLIAU:

30 Hydref – 3 Tachwedd 2017 (Hanner-Tymor)
25 Rhagfyr 2017 - 5 Ionawr 2018 (Gwyliau’r Nadolig)
12 - 16 Chwefror 2018 (Hanner-Tymor)
26 Mawrth - 6 Ebrill 2018 (Gwyliau’r Pasg)
7 Mai 2018 (Calan Mai)
28 Mai – 1 Mehefin 2018 (Hanner-Tymor)
23 Gorffennaf - 31 Awst 2018 (Gwyliau’r Hâf)

Bydd yr ysgolion yn ail-agor ddydd Llun, 3 Medi, 2018 i athrawon, a dydd Mawrth, 4 Medi i ddisgyblion
(i’w gadarnhau).

1 Medi 2017 - Diwrnod dan Reolaeth Ysgol
4 Diwrnod Hyfforddiant

Daw hyn â'r nifer dyddiau ysgol i ddisgyblion i 190

Bydd ysgolion sy’n cau ar gyfer etholiadau yn agor am y nifer hynny o ddyddiau ar ddiwedd Tymor yr
Haf.


Dalier Sylw

Er mwyn sicrhau diogelwch plant, mae staff yr ysgol yn cadw golwg arnynt yn ystod y cyfnodau canlynol:

Cyn i’r ysgol ddechrau 10 munud (08:35 – 08:45)
Egwyl y Bore 15 munud (10:15 – 10:30)
Egwyl Cinio 60 munud (11.45 – 12:45)
Egwyl Prynhawn 10 munud (2:00 – 2:10) Babanod
Diwedd y Prynhawn 10 munud (3:00 – 3:10)

Nid yw’r ysgol yn gyfrifol am unrhyw blentyn na digwyddiad cyn 8:00 y bore nac ar ôl 3:10 y prynhawn

 

 

Bookmark and Share

© 2018 Ysgol Bodfeurig ~ Gwefan gan Delwedd