Ysgol Bodfeurig - Dysgu mewn hapusrwydd
ss-1

Tymhorau

Gwyliau Ysgol 2018 - 2019

TYMOR:

Hydref 2018 3 Medi 2018 - 21 Rhagfyr 2018
Gwanwyn 2019 7 Ionawr 2019 - 12 Ebrill 2019
Haf 2019 29 Ebrill 2019 - 22 Gorffennaf 2019

Bydd disgyblion yn dychwelyd i’r ysgol ddydd Mawrth, 4 Medi, 2018.

GWYLIAU:

29 Hydref – 2 Tachwedd 2018 (Hanner-Tymor)
24 Rhagfyr 2018 - 4 Ionawr 2019 (Gwyliau’r Nadolig)
25 Chwefror - 1 Mawrth 2019 (Hanner-Tymor)
15 - 26 Ebrill 2019 (Gwyliau’r Pasg)
6 Mai 2019 (Calan Mai)
27 - 31 Mai 2019 (Hanner-Tymor)
23 Gorffennaf - 30 Awst 2019 (Gwyliau’r Haf)

Bydd yr ysgolion yn ail-agor ddydd Llun, 2 Medi, 2019 i athrawon yn unig (diwrnod hyfforddiant).
Mae 4 diwrnod hyfforddiant arall i’w cymryd gan bob ysgol yn ystod 2019-20. (i’w gadarnhau).

3 Medi 2018 - Diwrnod dan Reolaeth Ysgol
4 Diwrnod Hyfforddiant

Daw hyn â'r nifer dyddiau ysgol i ddisgyblion i 190

Bydd ysgolion sy’n cau ar gyfer etholiadau yn agor am y nifer hynny o ddyddiau ar ddiwedd Tymor yr Haf.


Dalier Sylw

Er mwyn sicrhau diogelwch plant, mae staff yr ysgol yn cadw golwg arnynt yn ystod y cyfnodau canlynol:

Cyn i’r ysgol ddechrau 10 munud (08:35 – 08:45)
Egwyl y Bore 15 munud (10:15 – 10:30)
Egwyl Cinio 60 munud (11.45 – 12:45)
Egwyl Prynhawn 10 munud (2:00 – 2:10) Babanod
Diwedd y Prynhawn 10 munud (3:00 – 3:10)

Nid yw’r ysgol yn gyfrifol am unrhyw blentyn na digwyddiad cyn 8:00 y bore nac ar ôl 3:10 y prynhawn

 

 

Bookmark and Share

© 2018 Ysgol Bodfeurig ~ Gwefan gan Delwedd