Ysgol Bodfeurig - Dysgu mewn hapusrwydd
ss-1

Codi Arian

Targed Codi Arian!

Mae'r CRhA yn ceisio codi £ 7000 i dalu am offer cyfrifiadurol newydd sydd ei angen ar gyfer yr ysgol. Mae hwn yn darged codi arian enfawr i ni! Byddwn yn trefnu llawer o ddigwyddiadau a gweithgareddau i gyrraedd y targed hwn. Rydym eisoes wedi cwblhau taith gerdded noddedig a barbeciw haf. Gweler y dudalen newyddion i gael rhagor o wybodaeth am ddigwyddiadau.

Cynnydd Codi Arian

fundraising reached £2,150

Diolch yn fawr i bawb sydd wedi ein helpu tuag at cyrraedd ein targed!

Noddwyr

Gwasg Ffrancon, Bethesda

RWE Innogy

Anchor Computers

Johanna Jones

Cefnogwyr

Central Garage, Bethesda

Mouton

Byddem yn croesawu rhoddion o unrhyw faint i’n helpu i gyrraedd ein targed. Dyma ddau swm a awgrymir fel rhodd:

Cefnogwr - £ 50
Noddwr gliniadur - £ 250

Bydd pob cyfraniad yn cael ei gydnabod ar ein tudalen codi arian ac ar dudalen Facebook Ffrindiau Ysgol Bodfeurig.

I gael mwy o wybodaeth ar sut i gyfrannu, gyrrwch ebost at pta.bodfeurig@gmail.com

Gallwch hefyd helpu ni i godi arian pan byddwch yn siopa! Os ydych yn ymuno ag Easy Fundraising, bob tro y byddwch yn siopa mewn siopau sy’n rhan o’r cynllun, fydd Ysgol Bodfeurig yn derbyn rhodd. Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

 

Bookmark and Share

© 2018 Ysgol Bodfeurig ~ Gwefan gan Delwedd