Ysgol Bodfeurig - Dysgu mewn hapusrwydd
ss-1

Letters

Pre-School Care Club Letter - click here

Awareness letter to parents - Additional Learning Needs - click here

Keeping Under 5's Safe Online - click here

Supporting Young People Online - click here

Deall sut y mae ysgol eich plentyn yn perfformio (Welsh only available) - click here

Sut mae fy mhlentyn yn datblygu yn y Cyfnod Sylfaen? Canllaw i rieni a gofalwyr (Welsh only available) - click here

Sut roedd yr ysgol heddiw? Canllaw ar ysgolion cynradd i rieni a gofalwyr plant 7 i 11 oed (Welsh only available) - click here

 

 

 

 

 

Bookmark and Share

Privacy Policy

© 2024 Ysgol Bodfeurig ~ Website by Delwedd