Ysgol Bodfeurig - Dysgu mewn hapusrwydd
ss-1

Letters

Important Dates 2019 - click here

Important Dates Summer Term 2018 - click here

O2 Parent Letter - click here

Chester Zoo - click here

Ogwen Class Information - click here

Keeping Under 5's Safe Online - click here

Supporting Young People Online - click here

Welsh Courses - click here

Colourful Day - click here

Gardening - click here

Ynni Ogwen - click here

Deall sut y mae ysgol eich plentyn yn perfformio (Welsh only available) - click here

Sut mae fy mhlentyn yn datblygu yn y Cyfnod Sylfaen? Canllaw i rieni a gofalwyr (Welsh only available) - click here

Sut roedd yr ysgol heddiw? Canllaw ar ysgolion cynradd i rieni a gofalwyr plant 7 i 11 oed (Welsh only available) - click here

 

 

 

 

 

Bookmark and Share

© 2018 Ysgol Bodfeurig ~ Website by Delwedd