Ysgol Bodfeurig - Dysgu mewn hapusrwydd
ss-1

Cymdeithas Rhieni ac Athrawon

Rôl CRhA Ysgol Bodfeurig yw i gyfoethogi profiad ein plant o fywyd ysgol wrth drefnu digwyddiadau cymdeithasol ac wrth godi arian, yn ogystal â chreu cyswllt cryf rhwng teuluoedd a’r ysgol. Rydym yn trefnu digwyddiadau i godi arian yn rheolaidd megis Barbeciw’r Haf a’r Ffair Nadolig.

Rydym fel arfer yn cyfarfod unwaith y tymor i drefnu digwyddiadau ac i drafod ffyrdd o godi arian i'r ysgol. Weithiau fydd plant cyngor yr ysgol yn bresennol i ddweud wrthym beth yr hoffent gael yn yr ysgol. Yn y blynyddoedd diwethaf rydym wedi helpu i ariannu cyfarpar chwarae awyr agored, llyfrau newydd a thaflunydd ar gyfer neuadd yr ysgol.

Mae pob rhiant yn cael eu gwahodd i gyfarfodydd CRhA ac rydym bob amser yn awyddus i glywed syniadau newydd ar gyfer trefnu digwyddiadau cymdeithasol yn ogystal â syniadau newydd am ffyrdd i godi arian!

Cysylltwch â Ni

Gallwch yrru e-bost at pwyllgor CRhA wrth ddefnyddio’r cyfeiriad hwn pta.bodfeurig@gmail.com
Mae gennym hefyd grŵp facebook anffurfiol i gyfeillion yr ysgol, cliciwch yma i ymuno â’r grwp

Y Pwyllgor

Cadeirydd: Claire Lynch
Is-gadeirydd: Trys Burke
Ysgrifennydd: Katy Woodington
Is-Ysgrifennydd: Sarah Collick
Trysorydd: Tamsin Slinn
Is Drysorydd: Lliwen Jones (Pennaeth Cynorthwyol)

 

Yn yr adran yma:

 

Bookmark and Share

© 2018 Ysgol Bodfeurig ~ Gwefan gan Delwedd