Ysgol Bodfeurig - Dysgu mewn hapusrwydd
ss-1

Newyddion Cymdeithas Rhieni ac Athrawon

Codi Arian

fundraising reached £2,150

Rydym wedi cyrraedd ein targed £7000 !Diolch yn fawr iawn i bawb a gymerodd rhan mewn digwyddiadau codi arian y llynedd ,ac i'n rhoddwyr caredig iawn.


Digwyddiadau i ddod a Diolch

Diolch i bawb am gefnogi gyda'r Bake Off, Sound Bath ac y Daith Gerdded. Llwyddianus iawn !
Digwyddiadau i ddod BBQ 7/7/17 3.00PM


Codi Arian

£3,000 wedi ei hel tuag at cyfrifiaduron hyd hyn


Digwyddiadau i ddod

26 Tachwedd 2016 - Noson Elvis yn y Neuadd Goffa
1 Rhagfyr 2016 - Ffair Nadolig 3yh i 5yh yn Neuadd yr Ysgol
26 January 2017 - Cyfarfod CRhA, 6yh Neuadd yr Ysgol
8 Mawrth 2017 - Noson Ffilm, 3yh, Neuadd yr Ysgol, £3 i gynnwys diod a byrbryd
5 Ebrill 2017 - Bingo Pasg y teulu, Neuadd Goffa


‘Rydym angen cymorth gyda’r Ffair Nadolig

- Gwirfoddolwyr ar y stondinau
- Gwobrwyau Tombola
- Rhoddion i stondinau cynnyrch cartref (cacenau/ bisgedi / jam / tsytni ayyb)
- Cyfranogaeth i hamper cynnyrch lleol

Os hoffwch fod mor garedig a helpu ein achos, holwch unrhyw aelod o’r pwyllgor CRhA neu gyrrwch ebost at pta.bodfeurig@gmail.com


Cofnodion Cyfarfod Cymdeithas Rhieni ac Athrawon ar 10.05.16 - cliciwch yma

 

Bookmark and Share

© 2018 Ysgol Bodfeurig ~ Gwefan gan Delwedd