Ysgol Bodfeurig - Dysgu mewn hapusrwydd

Iaith

Cymraeg | English

Lleoliad


Gweld Ysgol Bodfeurig mewn map mwy

Pennaeth - Mr Gareth Edwards

Ysgol Bodfeurig
Sling,
Tregarth,
Gwynedd.
LL57 4RN

[t] (01248) 600 760

[e] Cliciwch yma

Bookmark and Share

Croeso i Ysgol Bodfeurig

homess1

 

Ein nod yw sefydlu awyrgylch hapus ble mae pawb yn rhoi o'i orau a lle mae anghenion y plentyn unigol yn ganolog ymhob proses addysgol. Yn seiliedig ar berthynas o ofal a pharch rhwng athrawon, rhieni a disgyblion tuag at ei gilydd, byddwn yn cynorthwyo eich plentyn i ddatblygu agweddau positif, hunan hyder ac awch i ddysgu am oes.

Drwy sicrhau 'Dysgu mewn Hapusrwydd' byddwn yn llwyddo.

 

Polisi Preifatrwydd

© 2024 Ysgol Bodfeurig ~ Gwefan gan Delwedd